Worldwide shipping available.

de kleine lettertjes

Algemene Voorwaarden

1. Definities

1.1. De in deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis zoals in dit artikel wordt gedefinieerd.

1.2. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

1.3. Product: zaken, welke Into Your Mailbox B.V. op haar Website aanbiedt, welke consument kan bestellen.

1.4. Bestelprocedure: de procedure, die de consument doorloopt op de Website, om een Product te bestellen.

1.5. Besteller: de besteller van Into Your Mailbox B.V. met wie Into Your Mailbox een overeenkomst aangaat.

1.6. Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van een Product.

1.7. Partijen: Into Your Mailbox en consument gezamenlijk.

1.8. Website: de website van Into Your Mailbox B.V., te vinden onder de URL: www.intoyourmailbox.com.

1.9. Send Out: de bezorging vindt plaats na betaling en zal binnen 4 werkdagen bij de consument verschijnen.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen consument, derde partij en Into Your Mailbox B.V tot stand komen.

2.2. De Besteller die eenmaal op deze Algemene Voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere Overeenkomsten tussen Besteller en Into Your Mailbox B.V.

3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1. Tussen Into Your Mailbox B.V. en Besteller komt een Overeenkomst tot stand op het moment dat Besteller een aankoop van Into Your Mailbox B.V. accepteert middels het volledig en correct invullen van Into Your Mailbox Bestelprocedure.

4. Prijs

4.1. Prijzen zoals genoemd op de Website zijn in Euro’s en inclusief BTW. De prijzen zijn inclusief verzendkosten, tenzij anders weergegeven. Zendingen naar het buitenland zullen in kosten worden gebracht aan de consument.

4.2. Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

5. Betaling

5.1. Voor de betaling kan consument uitsluitend gebruik maken van de door Into Your Mailbox B.V. aangeboden betalingsmogelijkheden.

5.2. Indien de consument een Into Your Mailbox bestelt, wordt deze direct betaald en ontvangt de consument de gift box binnen 4 werkdagen.

6. Bezorgtermijn

6.1. Besteller ontvangt na het volledig voltooien van de Bestelprocedure de Into Your Mailbox binnen 4 werkdagen op het door Besteller ingevulde adres.

6.2. Wijzigingen met betrekking tot het adres van consument kunnen na bestelling niet meer worden doorgegeven.  

6.3. Indien Besteller een Limited Edition box of extra box bestelt, wordt het bestelde product zo snel mogelijk bij Besteller bezorgd. Besteller ontvangt na aanschaf een bevestigingsmail. Besteller ontvangt een Track & Trace code van de bezorgservice op het moment dat de bestelling verzonden is.

6.4. Rondom nationale feestdagen kan de leveringstermijn langer zijn.

7. Into Your Mailboxen

7.1. Deze voorwaarden zijn van toepassingen op alle producten beschikbaar op de webshop.

7.2. Producten in de webshop zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt.

7.3. Retourneren is niet mogelijk.  

7.4 Besteller is zelf aansprakelijk voor het bestellen van de box. Into Your Mailbox B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het mislukken van de bestelling.

8. Herroeping

8.1. Tijdens de bedenktijd zal consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Besteller zal de producten slechts uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of zij het product wenst te behouden. Indien Besteller van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal zij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Into Your Mailbox B.V. retourneren conform de door Into Your Mailbox B.V. gegeven instructies.

8.2. Besteller oefent het herroepingsrecht uit door contact met Into Your Mailbox B.V. op te nemen voor het verstrijken van de annuleringstermijn en door het Product op kosten van Into Your Mailbox B.V. te retourneren. Besteller kan contact met de klantenservice opnemen.

8.3. Indien Besteller gebruik maakt van het herroepingsrecht, betaalt Into Your Mailbox B.V. het betaalde bedrag terug in overeenstemming met ons retourbeleid (zie artikel 10).

9. Klachtenregeling

9.1. Indien er sprake is van een klacht, neemt Besteller contact op met de klantenservice van Into Your Mailbox B.V.

9.2. In geval van defecte of missende producten in de Into Your Mailbox, zal Into Your Mailbox B.V. de klacht onderzoeken en de Besteller binnen 14 dagen contacteren. Als het een defect product betreft zal Into Your Mailbox B.V. de besteller om fotomateriaal vragen van het product. Indien Into Your Mailbox B.V. een vervangend product heeft, zal Into Your Mailbox B.V. deze aanbieden aan de Besteller. Defecte producten moeten eerst worden retour gezonden naar Into Your Mailbox B.V.

10. Retouren

10.1. Indien Besteller het Product wenst te retourneren, neemt Besteller contact op met de klantenservice van Into Your Mailbox B.V., die de instructies voor retournering zal verstrekken. Zodra Besteller het Product retourneert na het uitoefenen van het herroepingsrecht (zie artikel 8), zal Into Your Mailbox B.V. het bedrag, binnen 14 dagen na ontvangst retour, restitueren, mits de instructies voor retournering, verstrekt door Into Your Mailbox B.V., zijn opgevolgd.

10.2. Into Your Mailbox B.V. betaalt het geld terug met dezelfde betaalmethode die Besteller ingezet heeft om te betalen.

11. Aansprakelijkheid

11.1. Into Your Mailbox B.V. is niet aansprakelijk voor het falen of voor vertragingen bij het nakomen van hun verplichtingen onder een zending wanneer dit is veroorzaakt door gebeurtenissen buiten hun controle (overmacht).

11.2. Onder overmacht valt elke actie, gebeurtenis of ongeval buiten de controle van Into Your Mailbox B.V. Dit omvat het volgende:

11.2.1 Stakingen, uitsluitingen of andere professionele acties;

11.2.2 Burgerlijke onrust, rebellie, invasies, terroristische aanslagen of dreiging van terroristische aanvallen, oorlog of dreiging van een oorlog;

11.2.3. Brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, epidemieën of andere natuurrampen;

11.2.4. Onmogelijk gebruik van spoorwegen, luchtvervoer, auto of ander openbaar of particulier vervoer;

11.2.5. Te late levering door toedoen van postbedrijf.

11.2.6 De diensten voor de overeenkomst worden geacht op te schuiven voor een periode waarin het geval van overmacht aan de gang is. Into Your Mailbox B.V. zal inspanning leveren om de overmacht toestand te beëindigen of een oplossing te vinden waarbij de bestelde box, ondanks de overmacht, alsnog uitgevoerd kan worden.

12. Ruil community

12.1. Into Your Mailbox B.V. is eigenaar van en beheert de Into Your Mailbox Ruil Community op Facebook, Instagram en overige social mediakanalen. Into Your Mailbox B.V. behoudt zich het recht berichten te weigeren als deze in strijd zijn met de gepubliceerde richtlijnen en leden te verwijderen en/of blokkeren in geval van ongepast gedrag.

12.2. Into Your Mailbox B.V. is niet verantwoordelijk voor handelingen die plaatsvinden in ruil communities niet onder het beheer van Into Your Mailbox B.V., en kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

13. Websites van derden

13.1. De Website kan links bevatten naar websites die worden beheerd door partners, adverteerders, gelieerde ondernemingen of andere derde partijen. Into Your Mailbox B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites of de goederen of diensten die daar worden aangeboden.

14. Intellectuele Eigendommen

14.1. Into Your Mailbox B.V. is eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten en alle materialen die op de website worden geplaatst. Deze rechten en materialen zijn auteursrechtelijk beschermd.

15.1. Het is toegestaan om een kopie of download van pagina’s op de website af te drukken voor persoonlijk gebruik. Echter, het gebruik van een deel van ons auteursrechtelijk beschermd materiaal voor commerciële doeleinden, zonder een licentie van Into Your Mailbox B.V. of hun licentiegevers, is niet toegestaan.

15.2. Zodra Besteller staat ingeschreven, verkrijgt Into Your Mailbox B.V. het onherroepelijk recht om te citeren en re-posten van beelden waarin Into Your Mailbox, Producten en/of abonnementen die Besteller op de website, blog of social media vermeldt.

16. Wijzigingen

16.1. Into Your Mailbox B.V. behoudt zich het recht om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen.

16.2 Geschillen en Toepasselijk Recht

16.3. Op alle verbintenissen tussen Into Your Mailbox B.V. en consument is Nederlands recht van toepassing.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.